Følg konferansen om innovasjon, miljø og muligheter i marin næring på nett

Publisert: av Hilde Færø

Tirsdag 29. september arrangerer Fiskeridirektoratet konferanse om innovasjon, miljø og muligheter i marin næring i Oslo. Det skal snakkes om milliardverdier, fiskernes holdninger og fornybare ressurser. Konferansen blir streamet - du kan følge den på fiskeridir.no.

Klikk inn på denne lenken og følg konferansen (lenke kommer)

Program

Klokken

Foredrag

09.00

Fremtidsrettede næringer som tjener penger
Per Sandberg, direktør ved statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet

09.20

Hvor går silda, makrellen, størja …?
Kjell Rong Utne, forsker ved Havforskningsinstituttet

09.45  

Ser fiskarane det store bilete?
Linda Nøstbakken, forsker ved Norges Handelshøyskole

10.10

WWF - vaktbikkje for norsk villfisknæring
Nina Jensen, generalsekretær i WWF

10.35  

Opprydding til sjøs - viktig for mer enn miljøet
Gjermund Langedal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet

11.00

Pause

11.30

Raudåte; utvikling av høsting og utnyttelse av Norges største fornybare ressurs
Kurt Tande, FOU-leder i Calanus AS

11.55  

Når milliardverdier skal skapes: Forvaltningens nøkkelrolle for å realisere Norges neste store fornybare næring
Ole Damm Kvilhaug, råstoffsjef i FMC Biopolymer AS

12.20  

Samarbeid som skaper resultater! Innovasjon i fiskerinæringen; samarbeid næring, forskning og forvaltning

Rita Naustvik Maråk, fagsjef fiskeriteknologi i FHF

12.45

Oppsummering og et blikk inn i krystallkulen
Fiskeridirektør Liv Holmefjord

13.00

Lunsj

Siste nytt