Glupske fisker mot nord

Publisert: av Roar Bjånesøy

En ny studie viser at varmekjære arter som svømmer raskt mot nord også er grådige jegere - de spiser mye og mange forskjellige slags dyr

Dette kan få omfattende konsekvenser for hvordan økosystemet er satt sammen og fungerer, skriver uit.no

Siden 1980-tallet har sjøtemperaturen i Barentshavet i gjennomsnitt økt 1.5 grad, mens isen har minket og den isfrie perioden er blitt forlenget med opptil 3-4 måneder. Slike endringer i havmiljøet har stor betydning for de artene som lever i og av havet. Noen av de raskeste og mest omfattende klimadrevne endringene i havet, er fisk som flytter lenger nord. Den økende forekomsten av torsk, hyse og dypvannsuer i den arktiske delen av Barentshavet endrer måten økosystemet er satt sammen på.

En ny studie fra Norges Fiskerihøgskole publisert i Proceedings of Royal Society denne uken har sett nærmere på hvordan nettverket i havet påvirkes. Studien er utført i et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Universitet i Tromsø, Havforskningsinstituttet i Tromsø og Havforskningsinstituttet PINRO i Russland.

I den nye studien har forskerne stilt det viktige spørsmålet: hvordan endrer økosystemet i Arktis seg når varmekjære fiskearter flytter lenger mot nord? For å kunne besvare dette spørsmålet har forskerne samlet inn kunnskap om hvem som spiser hvem, mellom 233 forskjellige arter i Barentshavet. Til sammen danner disse artene og deres interaksjoner et stort nettverk med over 2000 økologiske koblinger i Barentshavet.

For de som har lyst til å lære litt mer fra forskerne om hvordan fiskemigrasjon kan påvirke havene, les mer om studien her: 


Siste nytt