Ha fokus på prøvetaking av åte i makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget viser til siste ukes makrellfiske der det i enkelte områder og i perioder har vært mye åte i makrellfangster. Makrell som inneholder mye åte er tradisjonelt mindre attraktiv i de best betalende markedene.  Fra andre områder er makrellen fin med lite åte og kjøperne melder om glimrende kvalitet. 

HA FOKUS PÅ PRØVETAKING AV ÅTE

 

Vi viser til siste ukes makrellfiske der det i enkelte områder og i perioder har vært mye åte i makrellfangster.  Makrell som inneholder mye åte er tradisjonelt mindre attraktiv i de best betalende markedene.  Fra andre områder er makrellen fin med lite åte og kjøperne melder om glimrende kvalitet.

 

Med henvisning til forannevnte anmoder vi om at fiskerne har fokus på  prøvetaking av åte.  Makrellen må skjæres opp slik at en avdekker mengde både i mage og tarm.  For å avdekke om åten er sterk kan en «stikke litt åte bort på tungen».  

Det er viktig at fisker ved innmelding bruker skalaen fra 1 til 4 slik at kjøperne får korrekt informasjon i auksjonen, se Rundskriv 7/14 pkt 5.1 i denne sammenheng.

 

Om en er usikker på dette med prøvetakning av åte så ta kontakt med Salgsavdelingen eller en av våre kontrollører.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt