Hvem forlater fiskeflåten og hvor går kompetansen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Møreforsking har på vegne av Sett Sjøbein kartlagt hvorfor kvinner og menn forlater fiskeflåten og hvor attraktiv fiskerikompetansen er på land. Svarene har overrasket forskerne

Dette er fra en rapport som Møreforskning har utført på oppdrag fra Sett Sjøbein.

Mellom 2003-2013 var det en betydelig reduksjon i antall fiskere registrert i Fiskermanntallet. Antall kvinner er redusert fra 479 i 2003 til 320 i 2013. Det tilsvarer en nedgang på 33 prosent. Tilsvarende reduksjon av registrerte mannlige fiskere er 38 prosent, fra 18.172 til 11.290.

Allikevel er antallet kvinner i fiskeriflåten stabil på rundt 3%. Så selv om det sluttet mer kvinner målt i prosent per år, så rekrutteres det mer kvinner inn i yrket ( målt i prosent)

- Det var ikke så stort frafall av kvinner som vi hadde regnet med, sier forsker Gro Marit Grimsrud til Sysla.

- Kvinnene slutter når de er mye yngre enn menn. De er gjerne med i noen år, og gir seg når de er mellom 20 og 30 år, dermed blir det mer lagt merke til. Mannlige fiskere kan stå i yrket til de er 70, sier Grimsrud.

På bakgrunn av en spørreundersøkelse rettet mot fiskere som har «gått i land» i perioden 2003-2013, fant Møreforskning at det er betydelige forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder sluttårsak og hva de gjør etter de har slutta i fiskeflåten.

Mens kvinner i større grad enn menn «må» slutte fordi de får barn, får omsorgsoppgaver og av helsemessige årsaker, så handler menns sluttmotiver mer om at de har fått en annen jobb, de ville prøve noe annet eller ta mer utdanning. De fant også at kvinner og menn har ulike stillinger og oppgaver om bord i fiskeflåten og at dette får konsekvenser for hva slags kompetanse de opparbeider seg. Menn har generelt mer variert kompetanse enn kvinner, og får langt mer uttelling for sin erfaring som fisker når de får ny jobb på land eller på havet.

Attraktive arbeidstakere

På bakgrunn av intervju med sentrale arbeidsgivere innen sjømat- og sjømatrelaterte næringer på land, har vi funnet at ilandgåtte fiskere er attraktive arbeidstakere. Arbeidsgiverne mente imidlertid at det var vanskelig å rekruttere dem fordi de var vant til et høyere lønnsnivå og større frihet i jobben. I spørreundersøkelsen vår var det imidlertid lite som tydet på at sjømatsektoren var lite attraktiv. Med tanke på å rekruttere den beste kompetansen til sjømatsektoren, kan en synliggjøring av attraktive karriereveier være en vei å gå.

Les hva SYSLA.no skriver om saken

Les hva FBFI.no skriver  om saken

Les hele rapporten her: 

 

 

Siste nytt