Kvoteråd 2016: Mindre makrell og kolmule, opp for sild

Publisert: av Roar Bjånesøy

33 000 tonn i økning på nvg-sild og økning på Nordsjøsild. Kraftig nedgang for makrell og nedgang på kolmule

Norsk vårgytende sild

Anbefalt kvote 2016: 316 876  tonn
Anbefalt kvote 2015: 283 013 tonn
Avtalt kvote 2015: Ikke enighet om totalkvote

Kolmule

Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
Anbefalt kvote 2015: 839 886 tonn
Avtalt kvote 2015: 1 260 000 tonn

Makrell

Anbefalt kvote 2016: mindre enn 667 385 tonn
Anbefalt kvote 2015: 831 000-906 000 tonn
Avtalt kvote 2015: 1,235 millioner tonn (summen av kvoter satt av de ulike partene, det er ikke enighet om en totalkvote)

Nordsjøsild

Anbefalt kvote 2016: 518 242 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2015: 429 797 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2015: 445 329 tonn i direktefisket Siste nytt