Kystvakten sender bekymringsmelding om makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kystvakten og Fiskeridirektoratet har allerede registrert episoder med store kast og manglende samarbeid på feltet og anmoder flåten om å vise aktsomhet

Årets hovedfiskeri etter makrell startet denne uken. Kystvakten og Fiskeridirektoratet prioriterer som tidligere år å følge disse fiskeriene tett.


Kystvakten og Fiskeridirektoratet har allerede registrert episoder med store kast og manglende samarbeid på feltet. Vi har blant annet registrert en episode der minst 45 tonn død eller døende makrell ble dumpet på bakgrunn av et for stort kast og
manglende samarbeid på feltet. Alle fartøy på feltet ble anmodet av skipper om å ta om bord overskytende fangst. Ingen responderte. Årsaken var ifølge skipperen at ingen ringnotfartøy ønsker å pumpe fra et kystnotfartøy.

Fiskeridirektoratet anmode organisasjonene om å minne sine medlemmer om å utføre fiskeriene på en forsvarlig og bærekraftig måte slik at en unngår episoder som nevnt ovenfor. Dette forutsetter samarbeid på tvers av fartøygrupper mv.


Vi vil med denne bekymringsmeldingen unngå å måtte kalle næringen inn til et tilsvarende møte som ble avholdt 18. september 2014 mellom næringen,

Kystvakten og Fiskeridirektoratet.


Med hilsen
Thord Monsen
seksjonssjef


Ketil Grødahl
rådgiverSe PDF av skrivet her: 

Siste nytt