Stopp for makrell i kystnotgruppen under 13 meter

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fisket på maksimalkvoten for kystnotgruppen under 13 meter største lengde, i fisket etter makrell, stoppes fra og med i dag 4. september 2015 klokken 15.00

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

STOPP I FISKET ETTER MAKRELL FOR KYSTNOTGRUPPEN UNDER 13 METER           

 

Fisket på maksimalkvoten for kystnotgruppen under 13 meter største lengde, i fisket etter makrell, stoppes fra og med i dag 4. september 2015 klokken 15.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er klokken 18.00.

 

Uavhengig av stoppen kan fartøy tilhørende gruppen fortsette fisket innenfor garantert kvote og kvotefleksibilitetsordningen.

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt