Taper mye på dansk tobisforvaltning

Publisert: av Roar Bjånesøy

Styrelederen i FF Skagen i Danmark mener at inndelingen av områder og forvaltningen av tobis fører til betydelige økonomiske tap for fiskere, fabrikker og dansk eksport

Dette skriver fiskerforum.dk.

Jens Borup, styreleder i FF Skagen, sier at 2015 ble enda et år der tobiskvoten ikke ble utnyttet optimalt og legger mesteparten av skylden på hvordan fangstområdene er inndelt av danske biologer fra forskningen.

-ICES har anbefalt 330 000 tonn. På grunn av biologenes misvisende rådgivning og inndeling av områder ble det kun fisket halvparten, rundt 54%,  selv om det var rikelig med tobis, hevder Borup.

Vider sier han at de manglende 160 000 tonnene som ikke ble fisket av kvoten har en landingsverdi og førstehåndsomsetningsverdi på rundt 230 million DKK og en eksportverdi på rundt 500 millioner DKK.

Borup mener at danske forskere bruker forsiktighetsprinsippet for mye i tobisforvaltningen, særlig fordi de uttaler offentlig at de ikke har økonomi til å utforske tobisbestanden - og andre bestander. 

Danske fiskere har kvoter på rundt 90% av totalkvoten på tobis.

Les hele saken på fiskerforum.dk her.
Siste nytt