Utsatt NEAFC-frist for levering i utlandet

Publisert: av Roar Bjånesøy

På anmodning fra Skagerakfisk og Norges Fiskarlag har danske myndigheter satt ny frist for fartøy under 12 m, som leverer direkte i Danmark. Ny frist er 1/11-2015

  • Endringer for fartøy som leverer direkte i utlandet


    På anmodning fra Skagerakfisk og Norges Fiskarlag har danske myndigheter satt ny frist for fartøy <12 m, som leverer direkte i Danmark.

    Ny frist for å etterkomme det nye regelverket i NEAFC havnestatskontroll for fartøy <12 m som leverer direkte i Danmark, er satt til 1/11-2015.

Siste nytt