Vil ha mer tareoppdrett

Publisert: av Roar Bjånesøy

- Taredyrking er en av de nye, marine næringene vi skal satse på fremover, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Tare kan brukes til både dyrefôr og drivstoff, og kan bli en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, sier ministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt tillatelse til dyrking av tare og tunikater til selskapet Akvatik AS. Dyrkingen skal skje på Naustholmen/Hestøya utenfor Bodø. Tare har mange bruksområder, blant annet innen næringsmidler, farmasi, fôrråstoff og biodrivstoff. Tunikater er sekkedyr (sjøpunger) som inneholder cellulose og omega 3. Det gjør dem til alternativer for både bioetanol-drivstoff og som fôr for oppdrettsfisk.

- Vi opplever en  økende interesse for taredyrking. Jeg tror vi bare ser begynnelsen på et helt nytt oppdrettseventyr. Regjeringen vil støtte opp om denne utviklingen og har nylig lagt fram en masterplan for marine næringer, sier Aspaker.

Departementet har per i dag gitt tilsagn om akvakultur av tare til 16 ulike selskap fordelt på 23 lokaliteter, fra Rogaland til Nordland.  Akvaktik AS sin tillatelse omfatter et areal på 50 dekar og de anslår en mulig årlig produksjon på 150 tonn av artene sukkertare (Laminaria Saccharina), fingertare (Laminaria digitata), butare (Alaria Esculenta) og tunikatarten (Ciona intestinalis).

Siste nytt