Økt loddekvote ved Island

Publisert: av Kenneth Garvik

Islandsk havforskning la fredag fram en anbefaling av TAC på 173.000 tonn.

Med en TAC (total allowed catch) på 173.000 vil den norske kvoten bli rundt 45.000 tonn når en hensyntar "trepartsavtalen" og "smutthullsavtalen".  Altså en økning på rundt 10.000 t fra dagens kvote.

 

Norge og EU hadde i sommer en avtale om bytte av 20.000 t lodde av grønlandsk kvote. Med økt TAC vil norske myndigheter nå jobbe for å få effektuert deler av dette kvantum.

 

Med bakgrunn i usikkerhet på endelig kvote vil Fiskeridirektoratet vente til over helgen med justering av kvoteenheten.

 

Fra loddefeltet i vest melder den grønlandske båten "Polar Amaroq" om at lodda fortsatt står spredt og er lite fangstbar med not. Båten er inne i helgen og losser knappe 800 t frossen lodde på Island.  

 

 

 

 

Siste nytt