Ønsker å leie ringnot/trålfartøy til mengdeestimering på kolmule

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie ett kombinert ringnot-/trålfartøy til mengdeestimering av kolmule vest av Irland i 2016. Toktet skal foregå i perioden 21.03. - 06.04.2016. Toktet starter og avsluttes i Bergen, men avslutningshavn kan endres.

Toktet starter og avsluttes etter planen i Bergen, men det åpnes for at avslutningshavn kan endres. Toktet skal gjennomføres som et trålakustisk survey med fast oppsatte kurslinjer, i samarbeid med EU (Irland og Nederland), Færøyene og Russland.

Anbudet er kunngjort i Doffin, anbudsnr 2015/1442, referanse 2016-206318, hvor du finner kunngjøringen og konkurransegrunnlag. Eller bruk  "Søk kunngjøring", sett inn IMR i søkefeltet, og i feltet "Sorter på" kan man sette "Doffin referanse" , og man får frem kunngjøringen. Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig i "Vis dokumenter".


Tilbudsfrist:17.02.2016 kl 13.00 (oss i hende).

Siste nytt