35% økning i pelagisk fangst på Island fra 2014 til 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Islandske fartøy fisket 845 415 tonn pelagisk fisk i 2015, en økning på 240 000 tonn fra året før. Lodde stod for den største økningen.

Dette skriver statice.is.

 

 

 

  2014 2015
Pelagisk fangst 624,796 845,415 35,3%
Sild 159,021 109,355 -31,2
Lodde 112,214 352,866 214,5
Kolmule 182,878 214,870 17,5
Makrell 170,631 168,279 -1,4
Andre 52 45 -13,7

 

 

 

 

 

 

Totalt fisket Island 1 317 000 tonn  i 2015 som er 21.8% mer enn det foregående år. Mens økningen på pelagisk var på 35,3& var økningen på flatfisk 21,5 % og på hvitfisk berre 2,7%.

Se hele saken ( på engelsk ) her: 

Siste nytt