48 millioner til bedre fiskerihavner

Publisert: av Roar Bjånesøy

Regjeringen vil utbedre kommunale fiskerihavner og foreslår å bruke 48 millioner kroner på nye tiltak. Totalt vil regjeringen bruke 68 millioner kroner på utbygging og vedlikehold av fiskerihavner.

- Investeringer i fiskerihavner er viktig for lokal næringsutvikling. Dette er ett av flere tiltak for å styrke næringens konkurranseevne. Med disse pengene kan vi også bidra til å øke tryggheten for fiskebåter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


Fiskerihavnene er viktige for sjøtransport, næringsliv og fiskeri. Pengene skal brukes til utbedring av kaianlegg, moloer, flytebrygger, utdyping av havneareal og lignende tiltak.


- Dersom man ønsker at fiskeri, oppdrett og industri skal nå ambisjonene om vekst og økte verdier må det bedre infrastruktur til. Det gjelder både langs kysten og inne i landet. Disse pengene vil bidra til å sikre arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I 2016 vil disse prosjektene få tilskudd

 • Vadsø kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 1 600 000 kroner til utdyping og flytebrygge i Vestre Jakobselv.
 • Berlevåg kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 15 684 500 kroner til betongkai for landing fra større fartøy, samt liggekai ved uvær i Berlevåg havn.
 • Vadsø kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 673 500 kroner til utdyping og flytebrygge i Bergsfjord.
 • Bø kommune i Nordland får tilskudd på inntil 3 650 000 kroner som skal gå til ligge- og leveringskaier for fiskeflåten i Hovden havn.
 • Steigen kommune i Nordland får tilskudd på inntil 1 378 000 kroner til liggekai og flytebrygge i Helnessund.
 • Nærøy kommune i Nord-Trøndelag får tilskudd på inntil 470 000 kroner til flytebrygge i Arnøy.
 • Frøya kommune i Sør-Trøndelag får tilskudd på inntil 4 360 000 kroner til fast kai, flytekai i Sætervågen.
 • Austevoll kommune i Hordaland, får tilskudd på inntil 12 000 000 kroner til arbeider med utbygging av 2 kaier som liggeplasser for havfiskeflåten, kystflåten og brønnbåter i Salthella fiskerihavn.
 • Egersund kommune i Rogaland får tilskudd på inntil 1 300 000 kroner til utdyping i Kaupanes.
 • Mandal kommune i Vest-Agder får tilskudd på inntil 437 500 kroner til bølgedemper i Gismerøya havn.
 • Arendal kommune i Aust-Agder får tilskudd på inntil 6 545 000 kroner til forlengelse og forbedring av kai i Barbu.

Siste nytt