58 326 tonn lodde ved Island

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norske fartøy med ringnottillatelse kan totalt fiske inntil 58 326 tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, Grønlands økonomiske nord for 64°30`N, og i Islands økonomiske sone nord for 64°30`N. Kvoteenhet er endret til 1,37.

Se hele J-17-2016 som omhandler forskriften om regulering av fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island i 2015/2016.

Av totalkvoten kan det fiskes inntil 27 161 tonn lodde i Grønlands økonomiske sone nord for 64°30'N.

Det enkelte fartøys fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen, Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone er begrenset av kvote tilsvarende fartøyets kvotefaktorer multiplisert med en kvoteenhet fastsatt til 1,37.

 

Siste nytt