Bratt, men spennende lærekurve

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeriminister Per Sandberg møtte en stor del av næringa på Sjømatdagene i går. Bedre markedsadgang blir en viktig sak for den nye ministeren

-En ting jeg er opptatt av, det er å jobbe for bedre markedsadgang. Tollbarrierer kan være hindre for økt verdiskaping. Vi ser i økende grad en handelspolitikk som er i endring. Vi må arbeide på flere måter for å sikre markedsadgangen og på den måten konkurransekrafta,  sa Sandberg i sin tale til forsamlingen på Hell utenfor Trondheim.

-Regjeringa vil fortsette det systematiske arbeidet for at sjømatnæringa skal ha fri markedsadgang til EU-markedet. Når nye forhandlinger blir innledet, vil vi også legge vekt på land der vi ser det er rom for økt norsk sjømateksport, sa Sandberg.

-Når det gjelder leveringsplikten, må jeg få rydde en misforståelse av veien. Jeg skal ikke fjerne leveringsplikten. Det har jeg aldri sagt. Men det kan hende at den bør endres, sa Sandberg

-Regjeringa har foreslått å regionalisere leveringsplikten.

-Det betyr at torsketrålerne ikke lenger vil være pålagt å tilby fisk til ett bestemt lokalsamfunn, men til et gitt fylke. Fisken forsvinner altså ikke fra Finnmark, sa Sandberg.

Som kjent har regeringen også foreslått at ei ekspertgruppe skal se på forenklinga og forbedringa i minsteprissystemet.


Se hele talen til Sandberg her: 

 

Siste nytt