Færre fiskere men omtrent samme antall fartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ved utgangen av 2015 var det registrert 11 139 fiskere og 5 914 fiskefartøy i Norge. Antall fiskere i fiskermanntallet er redusert med vel 1 prosent, mens antall fiskefartøy er relativt uendret sammenlignet med utgangen av 2014.

Dette viser foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.

Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er redusert fra 9 386 i 2014 til 9 261 fiskere i 2015 (-1 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 1 915 i 2014 til 1 878 i 2015 (-2 prosent).


Det var registrert 260 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2015. Dette var samme antall som ved utgangen av 2014.

Antall registrerte fiskefartøy er redusert fra 5 939 ved utgangen av 2014 til 5 914 ved utgangen av 2015. I størrelsesgruppen 10 til 11 meter øker antall fartøy (+32 fartøy), mens det innenfor de andre størrelsesgruppene er en nedgang i antall fartøy.


Tabeller


I tabellene under finner du utviklingen i antall fiskere totalt og fordelt på hovedyrke og biyrke i perioden 1990-2015 landet sett under ett, fordelt på fylker og aldersgrupper. Tabellene viser også utviklingen i antall registrerte fiskefartøy fra 2002 til 2015 fordelt på fylker og størrelsesgrupper. 

Fiskermanntallet 2015 (per 7. januar 2016)


Fartøy i merkeregiseret 2015 (per 7. januar 2016)


Fortløpende tilgjengelig


Fiskeridirektoratet vil publisere statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy, fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger».

Informasjon om utvikling i antall fiskere og fiskefartøy på kommunenivå for 2015 vil bli offentliggjort 14. januar 2016.

Se for øvrig Fiskeridirektoratets statistikkbank for flere detaljer. 

 

Fartøy i 2015

 Fiskere i 2015

Siste nytt