Fartøykvoter for 2016

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeslag med kvotefleksibilitet


Kvoter for 2016 legges ut på fartøynivå så snart disse blir generert fra Fiskeridirektoratet.

Inngående balanse fra 2015 (flex) på NVG-sild vil bli ført over til 2016 i løpet av tirsdag 5. januar 2016.

På grunn av pågående arbeid med kvalitetssikring av tallene, kan det likevel bli gjort korrigeringer av inngående balanse etter danne dato på enkeltfartøy.

Når kvoter for 2016 er på plass, vil kolonnen «tildelt» vise et nettokvantum som tilsvarer tildelt 2016-kvote pluss/minus flex fra 2015.

Dersom ordinær kvote for 2016 ikke er tildelt ennå, vises kun flex-kvantum fra 2015.

For fiskere med tilgang til Ekstranett, kan detaljer om egne kvoteposter søkes frem under «mine rapporter».

 
Fartøykvoter finne du her: 

 

Siste nytt