Fisk er den nye oljen

Publisert: av Roar Bjånesøy

-Norsk sjømatnæring er en hjørnestein i samfunnets grunnmur. Dette skriver Kjell Ingebrigtsen i en aviskommentar til eksporttallene for 2015 og om perspektivene for fiskeriene som en fremtidsnæring.

Her følger en kronikk fra Fiskarlagets leder, Kjell Ingebrigtsen, fra lagets hjemmeside:

Norsk sjømatnæring er en hjørnestein i samfunnets grunnmur. I 2015 eksporterte vi verdier for nær 75 milliarder. Det er fantastisk fine tall som legges frem og tallene er en klar indikasjon på at vi driver i en næring med gode framtidsutsikter. Norges Fiskarlag markerer i år at vi gjennom 90 år har deltatt i arbeidet med å utvikle samfunnet og skape verdier lang kysten og for nasjonen.

Norge eksporterte sjømat for 74,5 milliarder kroner i 2015. Det er åtte prosent, eller 5,8 milliarder kroner, mer enn i rekordåret 2014. Sjømateksporten til EU er for første gang på 50 milliarder kroner.

Fiskerinæringen er en viktig del av sjømatnæringen, som i økende grad omtales som arvtager etter oljealderen. Det skaper spennende muligheter for norske fiskere, med vår kunnskap og stolte tradisjoner. Norsk fiskerinæring har i generasjoner vært en viktig og bærende del av norsk økonomi og har i sterk grad formet næringsutviklingen langs kysten.

Jeg er stolt av å representere en næring som til de grader har bidratt til å bygge Norge. Utviklingen de siste årene har vist at næringen har stor betydning for sysselsetting, bosetting og utvikling.

Norges Fiskarlag er norske fiskeres hovedorganisasjon. Vi organiserer fiskere fra nord til sør med alle typer fartøy og driftgrupper. Vi markerer i 2016 av vi gjennom 90 år vært med på å forme nasjonen og våre lokalsamfunn. Dette har vi bidratt til i en god dialog med våre medlemmer og i samarbeid med våre politikere. Som nærings- og interesseorganisasjon har vi alltid hatt som målsetning å være framoverlent. Det har til tider også vært nødvendig å stå slik for å kunne komme med konkrete innspill for forbedrede fremtidsmuligheter.

De siste årene har det vært en stor og nødvendig modernisering av fiskeflåten. I alle deler av næringen har det kommet inn nye båter som blant annet sørger for mer stabil leveranse til næringen på land. I sum har dette bidratt til å gi oss lønnsomme og trygge arbeidsplasser skapt fundament for eksportnæringen. Lønnsomhet og trygghet for den enkelte arbeidsplassen er dermed et resultat av det grunnlaget som legges av fiskerne.

Norges Fiskarlag har gjennom 90 år evnet å balansere vedtak og finne kompromisser. Etter vår vurdering er det nå gjennomført helt nødvendige tilpasningstiltak i næringen som har vært avgjørende for å få til den lønnsomheten vi i dag ser i næringen.

Vi er talsorgan for en næring som skal være trygg for de som arbeider på havet, og sikre god avkastning til båt og mannskap. Fartøyet må også ha utrustning og kapasitet til å ta vare på den enormt viktige ressursen som fisken er, helt frem til den blir ett av de 36 millioner daglige måltidene som lages ved hjelp av norsk fisk ute i verden.

Jeg vil beskrive norsk sjømatnæring som en hjørnestein i samfunnets grunnmur og et fundament for utviklingen av nasjonen i årene som kommer. Det som er avgjørende fremover er forvaltningen av ressursene og de politiske vilkårene for å utvikle denne viktige matvare- og eksportsektoren.

Som leder i Norges Fiskarlag tror jeg at vi med sikkerhet kan si at fisk er den nye nasjonale oljen og at fisk blir et stadig viktigere smøremiddel i samfunnsmaskineriet


Siste nytt