Fiskets gang uke 1

Publisert: av Kenneth Garvik

Godt sildefiske i nord, og gledelige silderegistreringer i Norskehavet. Skuffende havbrislingfiske i sørlige Nordsjøen.

NVG-sild:

En god start på sildeåret i nord gav et ukeskvantum på 25.900 tonn. Av dette har kystflåten bidratt med hele 22.300 t, mens ringnot har fisket det resterende, 3.600 t.

I kystgruppens fiske er 4.500 t fisket som låssatt eller med landnot.

 

Fisket i nord har foregått i fjordene utenfor Tromsø og fjorder på nordvestsiden av Senja. Fiskerne melder om periodevis godt med sild på fjordene, og lite tyder på at den er på vandring sydover. Fra kjøperne meldes det om god kvalitet med relativ høy fettprosent. Og lite modning på rogn og melke.

Som i høst er det stor sild med snittvekter fra 290 til 355 gram. Totalsnittet for hele kvantumet i nord ligger på 336 g

 

Før helgen oppfordret «Pelagisk Dugnad» båtene som skulle nordover til å leite etter sild i Norskehavet på sin vei. Flere har registrert sild i forskjellige områder og søndag kveld har et par båter kommet i arbeid knappe 90 n.mil vest av Røst. Det blir spennende å se fremover om flåten klarer å følge silden ut i havet fram til gytefeltststoktet i februar.

 

Prisene på NVG sild har holdt seg bra og vi observerer større interesse for å delta i dette fiske. I kommende uke forventer vi derfor flere båter i ringnotgruppen delta i sildefiske.

 

 

Havbrisling:

Det var stor spenning knyttet til oppstarten i sørlige deler av Nordsjøen. Dessverre har det vert en skuffende uke med bare 1.900 tonn i journalen. Dette er fordelt på 5 båter med fangst fra 100 til 550 t, der to båter har bruk trål og de tre andre not. Trål har på det jevne vert den redskap som har gitt best fangst.

 

Været har periodevis vert vanskelig med mye kuling på feltet. Erfaringsmessig så samler den seg bedre når det er godt vær og lite vind.

 

Fisket har i hovedsak foregått på kjente felt i Hollandsk sektor på rundt N 53°30ˈ.

 

En fangst er omsatt til konsum (King Oscar). Både størrelser og kvalitet var akseptabel for kjøper. Det viktige ved konsumleveranse er at en fisker på relativt kort tid slik at en bevarer ferskheten i råstoffet.

De andre fangster er solgt til mel/ olje anvendelse til norske fabrikker.

 

I tillegg til de båtene som har hatt innmelding har et par båter avsluttet brislingfiske for denne gang. For øyeblikket er det igjen 18 båter igjen på feltet i sørlige deler av Nordsjøen.

 

 

 

Nordsjøsild:

Fra 10 båter har vi sist uke innmeldt 4.200 tonn med Nordsjøsild. Alle disse fangster er tatt i norsk sone i området rundt Vikingbanken.

Snittstørrelsene på silden ligger i området 146- 165 gram. Alle fangster, med unntak av en, er solgt til konsum. Prisene har vert noe lavere enn før jul da vi opplevde meget gode priser.

 

Vi forventer relativt lite aktivitet i dette fiske kommende uke.

 

 

Makrell:

Etter mye dårligt vær de første dagene av året kom de utenlandske båtene i arbeid på makrell i slutten av uken. Vi har hatt 4 fangster med totalt 4.700 tonn innmeldt.

Fangstene er tatt vest/nordvest av Orkenøyene. Størrelsene må makrellen ligger i området 340 til 355 gram. Fangstene er solgt på leveringsavtale til norske kjøpere.

 

 

Bergen 11.01.16

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt