Fiskets gang uke 2

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt sildefiske i nord, men havbrislingen ble en skuffelse i år. Makrellfisket for utenlandske båter godt i gang og litt nordsjøsildfiske.

NVG-sild

Vel 34 000 tonn nvg-sild er meldt inn denne uke. Av dette har direktehåverne i kystgruppen fanget 16 600 tonn, låssetterne 900 tonn, ringnot 15 700 tonn, trålgruppen 530 tonn og et utenlandsk fartøy 300 tonn. Forrige søndag ble det funnet sild i Norskehavet, ca. 100 n.m. vest av Skomvær. Tirsdag og onsdag ble det meldt inn 7 fangster på til sammen 2 100 tonn fra dette området. Det var gode registreringer, men silda stod dypt og var vanskelig å fange både på not og trål. Senere i uka ble det dårligere forhold, fra siste båt som var i dette området fikk vi opplyst at silda hadde slått seg utover og stod i små stimer og til dels slør.

Også denne uken er det i Tromsøområdet at mesteparten av silda er fanget. Her har både låssettere og direktehåverne hatt gode forhold selv om været var vanskelig noen dager først i uken.

At silden er begynt å flytte på seg ser vi på at det er tatt en del fangster på fjordene på Ytre Senja og nå sist i uken på Andfjorden, men det registreres fremdeles store mengder sild i Kattfjord - Sommarøy området. Også utfor eggakanten ut av Vesterålen og nordover til nordvest av Andenes er nå en del båter i arbeid, første fangst fra dette område ble tatt på onsdag og ble tatt så langt sør som ut av Bø. Fra flåten hører vi at det står sild langs kanten over store områder.

Snittstørrelsen varierer fra 300 til 350 gram, ukesnitt 334 gram. Det er ingen vesentlig forskjell på størrelsen på de forskjellige fangstområder. Prisnivået har gått litt nedover, men må betegnes som godt fremdeles.

Havbrisling

Det var stor forventning til årets havbrislingfiske, men til nå har det vært en stor skuffelse. Kun vel 3 200 tonn er meldt inn denne uke og med forrige ukes kvantum på 1 900 tonn er totalt 5 200 tonn av årets kvote på 20 000 tonn tatt. Dersom det ikke blir et vesentlig fiske senere i vinter ligger det en kvote på ca. 15 000 tonn som kan fiskes til høsten.

Makrell

Det utenlandske makrellfiske er kommet godt i gang og 12 100 tonn er meldt inn for levering i Norge. Dette er fordelt på 10 fangster, alle tatt nordvest av Hebridene, rute 4263. Størrelsen på fisken varierer fra 340 til 391 gram med et ukesnitt på 362 gram

Nordsjøsild

To trålfangster med nordsjøsild er tatt denne uken, til sammen 540 tonn. Begge fangstene er tatt i Norsk sone på Frigg - Heimdalområdet, rute 0855. Størrelsen har stor variasjon fra hal til hal, snittvekt fra 116 til 156 gram. Begge fangstene er solgt til Danmark.

Fire båter har tatt utseiling til Skagerak. Det er til nå ikke funnet sild der og to av fartøyene har avsluttet og forlatt feltet.

Annet

En hestmakrellfangst på 50 tonn er tatt på Vikingbanken. Fisken hadde et snitt på 377 gram og ble tatt med trål.

I industrifiske er det lite aktivitet, kun et par fangster på til sammen 360 tonn øyepål.

Til uken forventes videre godt nvg-sildfiske, men siden silden er begynt på gytevandring vil nok fangstområdene bli endret etter hvert. Også av makrell forventes det gode fangster fra utenlandske båter, kanskje får vi fangster også fra Norske fartøy.

 

 

Bergen 17. januar 2016

 

Odd Fredrik Andersen

[email protected]

Siste nytt