Fiskets gang uke 3

Publisert: av Kenneth Garvik

Fortsatt godt sildefiske i nord. Kvoteøkning på lodde, og første båt har satt kursen for Island.

NVG-sild:

Nok en god sildeuke med totalt 31.100 tonn fra alle fartøygrupper. Ringnot har bidratt mest med 13.800 t, mens kyst har fisket 11.500 t. Trålgruppen er også godt i gang med sitt fiske og har tatt 3.800 t, mens det resterende kvantum, 2.000 t, er tatt med trål av to danske båter.

Låssetterne er nesten fraværende med kun en fangst på 80 t.

 

Som tidligere i vinter har det vert fisket på fjordene på vestersia av Kvaløya. Her er det tatt hele 13.800 t og fiskerne melder om fortsatt mye sild i dette område. Resten av kvantumet er fisket ut i havet fra vest av Senja, via Vesterålen og så langt sør som til vest av Værøy. Også fra disse områder observeres det mye sild som har satt kursen for gytefeltene lenger sør. Fra «Havdrøn» som leitet lenger vest ble det observert mye sild 75 n.mil vest av Lofoten, denne sto så djupt at den ikke var fangstbar med not.

 

Størrelsen er fortsatt relativ høy med snittvekter fra 280 til 350 gram. Snittet for hele kvantumet er på 329 gram, noe som er marginalt lavere i forhold til årets to første uker

 

En sammenligning av NVG fisket i år mot fjorårets på samme tid viser at det er fisket dobbelt så mye i år med 95.100 t, mot 47.200 til samme dato. Hovedårsaken til dette er de gode prisene vi har hatt i vinter. Vi nærmer oss i raskt tempo halvfisket årskvote.

 

I kommende uke forventer vi nedgang på kvantum sammenlignet med de to siste uker, da ringnot trolig vil rette fokus mot loddefiske på Island.

 

 

 

Makrell:

Fra åtte utenlandske (Skottland/ Shetland) båter, samt en norsk er det sist uke innmeldt 11.300 tonn. Fisket foregår nordvest av Hebridene, og fra dette område meldes det om eventyrlige makrellmengder der utfordringen er å finne passelige mengder før en «skyter av» trålen.

 

Makrellen varierer i størrelse med snittvekt fra 320 g som lavest til 380 g som høyest. Alle fangster er omsatt på leveringsavtaler der prisen blir satt ut fra størrelse og kvalitet etter levering.

 

Vi forventer fortsatt landinger av makrell i kommende uke.

 

 

 

Nordsjøsild:

En håndfull båter har tatt utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerak og totalt er det fisket 285 tonn fra dette område. I tillegg er det tatt en låsfangst på 50 tonn i området utenfor Farsund.

 

Fra Skagerak meldes det om dårlig samling på silden og det er vanskelig å finne flekker som er fangstbar med not. De som har hatt trål har fisket best. For å få bruke trål må en ha dispensasjon fra Fiskeridirektoratet.

 

 

 

Lodde:

Fra islandsk havforskning fikk vi fredag en anbefaling om økt loddekvote (TAC) til 173.000 tonn. Dette medfører at norske fiskere får økt sin kvote i forhold til den gjeldende på 34.685 t. Hvor stor den endelige kvoten blir avhenger av byttekvantum med EU som igjen har byttet med Grønland. Norske myndigheter vil starte arbeidet med dette, og om vi får det som var avtalt i sommer før kvoten ble satt ned kan totalkvantumet bli over 58.000 t.

 

Fra feltet i vest har vi gjennom uken hatt kontakt med en grønlandsk båt, Polar Amaroq, som har fisket knappe 800 t med trål. Lodden har stått spredt og har vert lite tilgjengelig for notfiske.

 

En norsk båt, Fiskebas, tok i helgen utseiling og ventes framme i området på tirsdag. Med kvoteøkningen som kom før helgen vil nok også islandske båter sette kurs mot loddefeltet.

 

 

 

Bergen 25.01.16

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt