Forenkling og større valgfrihet for fiskerne

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet forenkler krav i forbindelse med utskifting av fartøy og ved såkalt splitting av fisketillatelser.

 Dette vil gi mange fiskere større fleksibilitet i valg av driftsformer og legge til rette for en friere fartøyutforming. Praksisendringen vil også skape større forutsigbarhet for næringen og forenkle saksbehandlingen i forvaltningen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Med de nye retningslinjene vil det heller ikke lenger være behov for en ressurskrevende skjønnsmessig vurdering både for næring og forvaltning, sier Sandberg.

Fakta om endringen


Konkret innebærer instruksen at søknad om utskifting og splitting heretter bare skal avslås i medhold av det såkalte forholdsmessighetskravet (krav om forholdsmessighet mellom fartøystørrelse og driftsgrunnlag) hvis det dreier seg om tildeling av deltakeradgang med hjemmelslengde under 11 meter til fartøy med største lengde på 15 meter eller mer. I kystfisket etter makrell skal søknaden avslås hvis det dreier seg om deltakeradgang med hjemmelslengde under 13 meter til fartøy på 21 meter eller mer.

I alle andre fartøygrupper skal søknad om deltakeradgang ikke lenger kunne avslås i medhold av det såkalte forholdsmessighetskravet.

Begrunnelsen er at vi i dag i liten grad benytter overregulering og maksimalkvoter i de større gruppene, og behovet for å videreføre praksis her er derfor lite. I den minste fartøygruppen mener departementet derimot at det fortsatt er behov for et forholdsmessighetskrav.

Siste nytt