Godkjenner søknaden til toktfartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet godkjente Sildelagets søknad om å bruke kr 800.000 fra inndratte midler til fire fartøy som skal på 5 dagers letetokt i forkant av NVG-gytetoktet i februar. 

Kartleggingstoktet skal skje med fire fartøy i fem døgn, totalt 20 toktdøgn. Kartleggingen skal foregå systematisk ved bruke av fiskerisonarer og registrering av stimer langs forhåndsdefinerte transekter, og Havforskningsinstituttet vil stå ansvarlig, heter det fra søknaden.

Et letetokt slik det er beskrevet ovenfor vil gi bedre oversikt over innsiget fra havet, og vil også bidra til å få avgrenset dekningsområdet og redusert usikkerheten i estimatene.

Departementet har derfor etter en samlet vurdering besluttet å gi Norges Sildesalgslag tillatelse til å anvende 800.000 kroner til å bidra med økonomisk støtte til gjennomføring av letetokt i forkant av gytetokt på nvg-sild i februar 2016.

Det presiseres at tillatelsen kun gjelder midler som er inndratt på grunn av fangst utover kvote, heter det fra søknadssvaret.

De fire fartøyene som skal ut å lete er: "Selvåg Senior",  "Trønderbas", "Nystrøm" og "Midøy Viking" 

se søknadssvaret her: 

Siste nytt