Havforskningsinstituttet og Pelagisk Dugnad presiserer om spørreundersøkelse

Publisert: av Roar Bjånesøy

I den pågående spørreundersøkelsen som Havforskningen og Pelagisk Dugnad gjør om fiskeriindusert dødelighet har de laget noen presiseringer: 

Havforskningsinstituttet og Pelagisk Dugnad vil presisere at det i spørreundersøkelsen omkring fiskeriindusert dødelighet legges disse definisjonene til grunn for hvordan sprenging og slipping skal forståes i undersøkelsen:

Med sprenging mener vi at noten revner av fisketyngden etter at den er snurpet opp og fartøyet er klart til å pumpe, eller etter at det har begynt å pumpe.


Med slipping mener vi at fartøyet slipper ut brystet på noten og lar fisk svømme ut av noten på et tidspunkt etter at noten er snurpet helt opp.
se hele saken om spørreundersøkelsen her: 

Siste nytt