Justerer loddekvoten ved Island, Grønland og Jan Mayen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har besluttet å justere ned kvoten og kvoteenheten i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen sesongen 2015/2016

Justering av kvote og kvoteenhet i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen sesongen 2015/2016

Fiskeridirektoratet har besluttet å justere ned kvoten og kvoteenheten i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen sesongen 2015/2016, se   http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-meldinger/J-2-2016


Det norske loddefisket ved Grønland, Island og Jan Mayen ble åpnet 29. juni 2015 med bakgrunn i  TAC på 300 000 tonn lodde og en norsk loddekvote 75 165 tonn. Kvoteenheten ble fastsatt til 1,75. Det ble imidlertid ikke fisket lodde i sommer.

I månedsskiftet september/oktober 2015  gjennomførte Island et letetokt etter lodde som viste mye mindre lodde enn tidligere antatt. På bakgrunn av resultatet fra dette toktet reduserte islandske myndigheter TAC fra 300 000 tonn til 44 000 tonn.  Den norske kvoten ble i samsvar med dette justert ned fra 75 165 tonn til 34 685 tonn. Island gjennomførte et nytt tokt i november der det ble funnet kun 295 000 tonn kjønnsmoden lodde. Rådet om TAC ble derfor ikke endret. Island har på nytt sendt fartøy ut på leting etter lodde. Toktet startet 4. januar og man kan følge toktet på http://www.hafro.is/undir.php?REFID=53&ID=100&REF=1


Siden det ikke har vært forventet aktivitet i det norske fisket etter lodde før etter årsskiftet, samt at det har knyttet seg usikkerhet til bestandssituasjonen for lodde, har Fiskeridirektoratet avventet å justere kvoten og kvoteenheten som ble fastsatt juni 2015. Vi har imidlertid i dag, 6. januar 2016, besluttet å justere ned kvoten og kvoteenheten på bakgrunn av høstens toktresultat. Norsk kvote er nå redusert fra 75 165 tonn til 34 685 tonn. Kvoteenheten er justert ned fra 1,75 til 0,8.

Vi vil følge situasjonen tett og foreta en eventuell ny justering av kvoten så snart resultatet fra det nye toktet foreligger.  

 

 

FISKERIDIREKTORATET

Siste nytt