Kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen

Publisert: av Roar Bjånesøy

J-10-2016: Forskrift om midlertidig ordning for ringnotflåten i 2016 med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen 

Se hele J-10-2016 her:

Det er adgang til å foreta kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og sild i Nordsjøen mellom to fartøy med ringnottillatelse etter konsesjonsforskriftens kapittel 4 dersom ingen av fartøyene har foretatt annet kvotebytte i 2016. Det er ikke til hinder for kvotebytte etter første punktum at det ene fartøyet har tillatelse som leiefartøy ved kontrahering av nybygg etter konsesjonsforskriften § 4-6, dersom det ikke har foretatt annet kvotebytte i 2016. Det er en forutsetning at kvotebyttet gjelder hele kvoten av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen.

Det er et vilkår for kvotebytte etter første ledd at begge fartøyeierne har gitt bindende melding til Fiskeridirektoratet før det fiskes på byttet kvote, og at meldingen er sendt før 1. februar 2016. Meldingen skal bindende angi hvor stor del av kvoten av sild i Nordsjøen som byttes bort og hvordan faktoren for fiske av sild i EU-sonen fordeles mellom fartøyene.

Siste nytt