Legg til rette for fiskemottak på Svalbard

Publisert: av Roar Bjånesøy

- Det er viktig for Svalbardsamfunnet å utvikle næringsgrunnlaget sitt. Eit fiskemottak vil kunne gi til fleire arbeidsplassar i ein nødvendig omstillingsperiode, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Havressursslova er i dag utvida til å gjelde Svalbard. Svalbard får no dei same reglene som gjeld på fastlandet, og at styresmaktene får dei nødvendige heimlane for å utøve kontroll.

- Det er viktig å leggje til rette for at nye bedrifter på Svalbard har dei same gode rammevilkåra som fastlandet, og som også sikrar god kontroll over ressursuttaket vårt, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Siste nytt