Omsetning av lodde til konsum i 2016

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er blitt enige om rammebetingelsene for vinterloddefisket i 2016.

Se hele Rundskriv 03/16 her:

Minstepris for lodde til konsum i 2016 vil være NOK 2,50 per kilo ( samfengt)

Partene vil videreføre avviksbestemmelsene fra 2015, men det understrekes at det som er mest relevant for islandslodda er avviksbestemmelsene for samfengtstørrelsene.

Utbudsområder for islandslodde til konsum  fremgår av Rundskriv 04/16. 

Utbudsområder for råstoff til mel/olje fremgår av Rundskriv 01/16 


Siste nytt