Oppfordrer til pelagisk dugnad

Publisert: av Roar Bjånesøy

En av de tre fartøyene i vinterens NVG-sildetokt skal lete etter vestlig innsig av NVG-sild. Pelagisk Dugnad oppforder fartøy allerede nå å melde fra om observerte forekomster av sild i et avgrenset område

På et kart har havforsker Jens Christian Holst markert forekomster av NVG-sild som tre fartøyer har observert i perioden nov. 2015 til jan. 2016. ( se hele kartet her)  og nederst i artikkelen.

I et avgrenset område rundt disse obervasjonene oppfordrer nå Pelagisk Dugnad fartøyer som har mulighet til å melde fra om observasjoner av sild her.

-Dette er sild som kommer sigende inn vestfra i tillegg til den som har overvintret i fjordene i nord og gode observasjoner her kan gi fiskerne mulighet til å påvirke hvordan toktet blir, sier Holst.

Fartøyene oppfordres til å gå gjennom området og i tillegg koordinere seg slik at mest mulig av området blir dekket. De ønskes at fartøyene melder fra om kurslinjer fra kartmaskinen og fotograferer stimene de observerer, da med posisjonsdata.

Holst oppforder fartøy til å ta kontakt med han eller Torfinn Gangstad i Pelagisk Dugnad for mer informasjon om hvordan de skal rapportere. Da får man mer kontroll på hva de forskjellige fartøeyen gjør slik at det blir koordinert på best mulig måte.

Kontakt info er:

Jens Christian Holst:  Mobil: 97170960

Torfinn Gangstad: Mobil: 91812473

Bilder og annen info kan sendes til :  [email protected]

 

 

Sildekart korrigert

 

 

Siste nytt