Plikten til å rapportere gjennom kystfiskeappen håndheves

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra 1. februar 2016 håndheves plikten til å rapportere gjennom kystfiskeappen for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter. Det vil si ett år etter at forskriften ble vedtatt og etter at plikten til å sende landingsmeldingen ble satt i kraft.

Plikten er hjemlet i forskrift 19. desember 2014 om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter §§ 3 og 7.

Fiskeridirektoratet legger opp til en trinnvis håndhevelse:

  • Fra og med 1. februar 2016: Dersom overtredelelsen gjelder § 3 første ledd og består i at fiskeren ikke har registrert seg, anskaffet seg det nødvendige utstyret for å kunne laste ned kystfiskeappen og sende melding etter § 7 vil dette medføre normal håndhevelse.
  • Fra og med 1. februar 2016 til og med 31. juli 2016 vil det reageres med advarsel ved førstegangsovertredelse av meldingsplikten etter § 7 forutsatt at fiskeren har registrert seg, anskaffet seg det nødvendige utstyret og lastet ned kystfiskeappen.
  • Fra og med 1. august 2016 vil kravene i forskriften håndheves normalt. Eventuelle tidligere advarsler gitt i perioden fra og med 1. februar 2016 til og med 31. juli 2016, vil kunne få betydning for valg av reaksjon som gis fra og med 1. august 2016.

Aktuelle reaksjoner vil være advarsel, overtredelsesgebyr hjemlet i forskriftens § 17 eller anmeldelse etter § 18. Det kan også bli aktuelt å inndra fangst med hjemmel i havressurlsoven § 54 , enten i kombinasjon med advarsel, overtredelsesgebyr eller anmeldelse - eller alene.

Nærmere informasjon om kystfiskeappen 

Til tross for god erfaring for de fiskerne som har tatt i bruk kystfiskeappen, er det mange som ikke har tatt appen i bruk ennå. Vi har estimert at det er cirka 1200 som er omfattet av regelverket, mens det er i overkant av kun 400 fartøy som er registrert, og brukerantallet er i overkant av 500.


Lister over hvem som skulle vært registrert

Vi gjør oppmerksom på at listene er manuelt satt sammen, og at de kan inneholde feil. Vi er takknemlige for å bli gjort oppmerksomme på slike feil.

Siste nytt