Prioriterer ilandføringsplikt, ulovlige landinger og ny landingsforskrift

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er vedtatt ny nasjonal strategisk risikovurdering for ressurskontroll av fiske og fangst i 2016. Ilandføringsplikt, ulovlige landinger og ny landingsforskrift er de prioriterte områdene for årets nasjonale risikovurdering.

Dette skriver direktoratet på sine hjemmesider:

- Nasjonal risikovurdering er et sentralt verktøy for å nå målet om høsting i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale reguleringsbestemmelser. Den gir en vurdering av risiko på et overordnet nasjonalt nivå og gir hovedlinjene for satsingsområdene i 2016. Vurderingen er utarbeidet av Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene i fellesskap, slik at de ulike ansvarsområdene og kontrollhandlingene til kontrollmyndighetene sees i sammenheng, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.


Operativt arbeid


Den nasjonale strategiske risikovurderingen skal brukes i det daglige operative arbeidet med ressurskontroll i Fiskeridirektoratets regioner, på Kystvaktens fartøy og hos salgslagene.

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene skal prioritere følgende områder i ressurskontrollen i 2016:

  • Ilandføringsplikten: Brudd på ilandføringsplikten bryter med hovedprinsippet i havressursloven om at all fangst skal bringes på land, registreres på seddel og inngå i det totale ressursuttaket.
  • Uregistrerte, feilregistrerte og ulovlige landinger og ulovlig mottak av fisk: Slike handlinger bryter med prinsippet om fullstendig og riktig registrering av ressursuttaket.
  • Implementering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften). Det er et satsingsområde også for 2016 å arbeide målrettet og aktivt for en god implementering og for en høy grad av etterlevelse av den nye forskriften, slik at det legges til rette for en mer moderne ressurskontroll.

Siste nytt