Sildeobservasjoner i Norskehavet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Pelagisk Dugnad oppfordret før helgen fartøyer til å lete etter vestlig innsig av NVG-sild innen et bestemt område i Norskehavet. Tre fartøyer har observert sild der.

Vi har fått følgende rapport fra Pelagisk Dugnad som har hatt kontakt med fartøyene som har gått gjennom området:


Fra Pelagisk Dugnad:

Siden Pelagisk Dugnad gikk ut med oppfordring om å lete etter NVG sild i Norskehavet på Sildelaget sin hjemmeside fredag ettermiddag har Hardhaus, Harvest og Senior vært ute i havet og lett.


Det var Midøy Viking som var det første letefartøyet som fant silden ute i Norskehavet etter at fartøyet kom over gode registeringer utenfor kanten vest av Trænadjupet 7. januar. Silden stod fra ca 70 til 100 favner og var for dyp til å fiskes på for Midøy Viking og fartøyet fortsatte nordover til Vesterålen.


Hardhaus og Harvest gikk fra Nord-Trøndelag fredag ettermiddag og NV til 200 mils grensen uten å se noe særlig. Deretter NØ til utenfor Trænadjupet søndag morgen hvor de fant til dels gode registeringer av sild over et større område SV for der hvor Midøy Viking fant sild 7 januar. Hardhaus tok prøve av silden som var gytemoden NVG sild mellom 33-37 cm.


Senior gikk fra Statfjordsfeltet lørdag og langs 00035 Ø nordover og kom over gode silderegisteringer på 6550N 00037Ø natt til søndag. De gikk deretter i gode registeringer NØ ca 20 nmil til 6604N, 00115Ø. Stimene stod fra 50 favner og nedover med en flo på ca 50 favner.


Pelagisk Dugnad's ledelse vil takke Midøy Viking, Nystrøm, Hardhaus, Harvest og Senior som er fartøyene som i samarbeid har funnet NVG silden som fiskerne i 4 år har hevdet overvintrer ute i havet. Dette er godt investert tid og olje på vegne av alle sildefiskerne.


Pelagisk Dugnad oppfordrer nå fartøy som skal fiske sild fremover om å ta disse fangstene ute i havet slik at en kan få en best mulig og kontinuerlig overvåkning av sildeforekomstene frem mot gytetoktet som starter 2. februar. En vil også be fartøy som skal til Island for å fiske lodde om å koordinere kursene og rapportere observasjoner av sild. Pelagisk Dugnad vil om kort tid komme tilbake med en prosedyre som gjør det lett for fartøyene å rapportere inn det de gjør av sildeobservasjoner i Norskehavet.


-Etter samtaler med skipperne på Senior og Hardhaus vurderer jeg det som sikkert at vi snakker om mange millioner tonn i områdene det er observert sild i siste natt, sier vitenskapelig rådgiver for Pelagisk Dugnad, Jens Christian Holst. 


-Dette er sild som kommer i tillegg til den silden som måles på kysttoktet og funnene de siste dagene viser med all mulig tydelighet hvor viktig det er å også få målt havforekomstene av NVG sild for å få et best mulig mål på gytebestanden. Men det stod også NVG sild nord i Færøysonen tidlig i desember og jeg vurderer det slik at denne silden ennå ikke er funnet, sier Holst.


-Det stod også betydelige mengder sild ute i havet i fjor som burde vært inne i det siste gytetoktet. Men i år skal vi altså få inn også disse millionene tonn i gytebestandsestimatet etter at fiskerne selv finansierer et fartøy gjennom Sildelaget, avslutter Holst.

Se bilder fra observasjonene her:

Siste nytt