Skal kartlegge Barentshavet i gigantprosjekt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Prosjektet heter "Arven etter Nansen", og er et samarbeid mellom åtte statlige institusjoner. Prosjektet har et budsjett på 800 millioner kroner og skal ledes av Universitetet i Tromsø.

- Jeg tror ikke Norge har tatt et så stort forskningsinitiativ noensinne, sier prosjektleder og professor ved arktisk og marin biologi ved UiT, Marit Reigstad til highnorthnews.no

De åtte partnerne i prosjektet har nå gått sammen om å søke finansiering fra flere statlige instanser. Søknaden er nettopp blitt evaluert og kvalitetssikret av et panel nedsatt av National Academy of Sciences i USA, som gav den svært gode tilbakemeldinger.

- Vi har sondert terrenget i ulike departement og i Norges forskningsråd, og det er stor interesse for at vi går videre med dette. Men det er utfordrende at forskningsprosjektet faller utenfor alle eksisterende rammer. Vi er ikke noe senter for fremragende forskning eller noe nasjonalt forskningsprogram, men et initiativ hvor institusjonene selv skal legge 50 prosent på bordet i egeninnsats, forklarer Marit Reigstad. Nå håper hun at det er mulig å få til et spleiselag mellom flere departement og Norges forskningsråd.

Det enorme forskningsprosjektet skal etter planen starte opp i 2018, og gå til 2023.

2018 er samme år som det nye isgående forskningsskipet "Kronprins Haakon" blir sjøsatt. Skipet skal eies av Norsk Polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet, mens UiT vil utgjøre den største brukeren, skriver hignnorthnews.no

Les en lengre sak om prosjektet hos UiT Norges arktiske universitet. 

les hele saken her: 

 

 

Siste nytt