Vil ha mer data om NVG-sild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Pelagisk Dugnad oppfordrer alle fartøy som skal vestover på islandslodda om å registrere mulige forkomster av NVG-sild og sende inn. På lørdag går 4 fartøy på fortokt før selve gytetoktet starter 2 februar med tre fartøy.

-All data som vi får inn kan være med å avgjøre hvor vi skal sende de fire fartøyene som skal ut på fortoktet og da også det tredje fartøyet i selve gytetoktet, sier Jens Christian Holst i Pelagisk Dugnad.

Holst har merket av et område i Norskehavet der man ønsker mer informasjon om mulige sildeforekomster og håper fartøyene har anledning til gå litt forskjellige kurser vestover slik at dekningen blir så stor som mulig. ( se kartet nedenfor)

Ideelt så kan fartøyene merke av posisjonene da de går inn og ut av sildeforekomstene, sier Holst og håper fartøyene kan ha opp til 10 mils avstand på kurslinjene de velger. 

-Har de anledning så kan de gå på vanlig letefart slik at vi får de beste dataene, sier han og vil gjerne også ha informasjon om fart og retning på sildestimene.

-Det er viktig av vi får gode sonarbilder, med posisjon og annen data sammen med ekkogram over forekomstene. Skjermdumpbilder er bra, tar man med mobil eller annet kamere må man fotografere skjermene rett forfra, holde kamera stå stille som mulig og få med informasjonfeltet til høyre, sier Holst ( se eksempler nedenfor)

Bildene kan sendes til Jens Christian Holst på: [email protected] 

For mer informasjon kan Holst også nåes på tel: (+47)97170960

Sildelaget vil være behjelpelig med informasjon til fartøy som tar utseiling til lodda om hvilken kurser tidligere fartøy har lagt seg på.


Dekningskart  
Sonar 1Sonar 2Ekkolodd 1Ekkolodd 2 


Sonar 3

Siste nytt