Vil spørre skipperene om fiskerirelatert dødlighet på NVG-sild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Pelagisk Dugnad, skal gjennomføre en spørreundersøkelse omkring fiskerirelatert dødelighet som kan ha forekommet utover det som blir registrert i fangststatistikken for NVG-sild.

Havforskningsinstituttet og Pelagisk Dugnad håper de som blir kontaktet vil gi utfyllende svar på undersøkelsen. Målet er å få bedre fangstatistikker og gode data de kan ta med seg inn til benchmarkmøtet i København i slutten av februar. Her skal også data fra det forestående gytetoktet inn.

Her er skriv fra Havforskningsinstituttet og Pelagisk Dugnad angående spørreundersøkelsen og hvordan den er tenkt gjennomført mot fartøyene i flåten som fisker sild:


FRA HAVFORSKNINGSINSTITUTTET OG PELAGISK DUGNAD:

Spørreundersøkelse om fiskerirelatert dødelighet knyttet til sprenging og slipping i notfisket etter NVG-sild.


Havforskningsinstituettet skal i samarbeid med Pelagisk Dugnad gjennomføre en spørreundersøkelse omkring fiskerirelatert dødelighet, som kan ha forekommet, utover det som blir registrert i fangststatistikken for NVG sild. Fangststatistikken er svært viktig i bestandsberegningene, og det at slik dødelighet er dårlig beskrevet er et problem for bestandsrådgivningen på NVG sild. Det er både et problem at en ikke kjenner størrelsen på denne dødeligheten og at en ikke kjenner hvordan slik dødelighet har utviklet seg over tid.I undersøkelsen ønsker vi å undersøke hvordan sildeskippere personlig mener at slik dødelighet har utviklet seg siden år 2000 eller i den perioden de har vært skipper på fartøy som fisker NVG-sild.


Havforskningsinstituttet og Pelagisk Dugnad understreker at det er viktig at de som blir oppringt svarer så sannferdig som mulig for at resultatene av undersøkelsen skal bli gode og kunne brukes i den fremtidige forvaltningen av NVG sild på en best mulig måte.


Undersøkelsen er anonym for at en skal stå fritt til å fortelle om fiskerirelatert dødlighet.


Undersøkelsen er del av en systematisk innsats for å bedre forvaltningen av NVG-sild og er et av flere områder fiskerne vil bli bedt om å delta i denne prosessen. 

Selskapet IPSOS MMI gjennomfører undersøkelsen som skjer ved at skippere ringes opp og intervjues. IPSOS MMI starter intervjuene kommende mandag.


For å effektivisere IPSOS MMI sitt arbeid vil vi be rederiene ha klare lister over sine skippere og deres telefonummer. Ikke alle rederier vil bli kontaktet.Aril Slotte, Havforskningsinstituttet

Erling Kåre Stenevik, Havforskningsinstituttet

Jens Christian Holst, Pelagisk Dugnad

Siste nytt