Brexit-seminar holdt i Brussel denne uken

Publisert: av Jarle A. Hansen

Statssekretæren hos EU/EØS-minister Frank Bakke Jensen, Elsbeth Tronstad, holdt under seminarett en innledning omkring myndighetenes arbeid og prosess med Brexit.
Avdelingsdirektør i NFD, Elisabeth Gabrielsen, orienterte om departementets arbeid med å få på plass en helhetlig ressursforvaltning for Nordsjøen etter Brexit. 

Gabrielsen pekte også på spesielle utfordringer knyttet til forvaltningen av de tre store pelagiske bestandene, kolmule, nvg-sild og makrell.

Adm. dir. i Sildelaget, Paul M. Oma redegjorde under seminaret for de krav som Sjømatalliansens setter, og pekte på fire hovedpunkter:
• Bedret markedsadgang til EU må følge av at EU mister sin største fangstnasjon.
Betydelig mengder av råstoff kommer dermed på utsiden av tollmuren til EU, og dette mener Sjømatalliansen vil gjøre EU mer mottakelig for å innrømme Norge bedre markedsadgang. Hovedkravet er fremdeles at vi skal kreve fri markedsadgang for norsk sjømat til EU.

• Vi må få på plass en frihandelsavtale med Storbritannia som gjelder fra det tidspunkt britene forlater EU. Denne avtalen må også inneholde en avtale om veterinære forhold som er lik den vi har med EU i dag. Dette gjør at sjømat kan passere grensene uten veterinær kontroll.

• Vi må sikre råstofftilførselen fra Storbritannia. Storbritannia er en veldig viktig leverandør av sild og makrell for norsk industri. Vi må arbeide for å forhindre at det iverksettes proteksjonistiske tiltak fra britisk side slik vi har sett antydninger til i Skottland. Hvordan det kan gå om vi ikke setter foten ned, ser vi tydelig når det gjelder Færøyene. Deres eksportavgift har effektivt forhindret færøyske landinger i Norge.

• Vi må unngå ressurstap. Norge må holdes utenfor skillsmisseoppgjøret mellom EU og Storbritannia. Vi må opprettholde våre andeler og sikre farvannsadgangen slik den er i dag

Siste nytt