Fiskets gang uke 14

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt kolmulefiske ved St. Kilda, ut over det svært beskjedene aktiviteter i andre fiskerier.

Vel 40 000 tonn kolmule er meldt inn denne uke og da i hovedsak fra St. Kilda feltet. 28 fartøy har hatt fangst, av disse er 9 industri / nordsjøtrålere. I tillegg har to fartøyer vært i «Kanten» (Nordsjøen), til sammen ca. 130 tonn kolmule er tatt der.


For kolmuletrålerne minker det med båter som har kvote igjen og med den svært lave prisen på råstoffet er ikke alle opptatt av å fiske flexen i år. Kun 8 båter har kvote igjen av en slik mengde at det forventes at de vil fortsette fisket enda en tid. Kvoteoversikten viser knappe 50 000 tonn i restkvote for denne gruppen, men dette er totalt disponibelt inkl. fleks.


Det gode fisket og med vesentlig kortere seilingstid til / fra feltet gjør at ventetiden ved fabrikkaiene er blitt vesentlig forlenget. Fangster solgt nå søndag blir ikke losset før neste søndag / mandag og. En av de norske fabrikkene har redusert kapasitet nå i påskehelga og i Danmark har fabrikkene fult opp med tobis. Til gjengjeld går to fartøyer nordover for lossing i Bodø.
Kommende uke forventes vesentlig mindre aktivitet, som nevnt er mange ferdig med sin kvote og noen med kvote igjen ligger i lossekø.


Andre fiskeri.

Også denne uke er det blitt låssatt noen fangster med hestmakrell, vel.50 tonn fordelt på 5 fangster. Størrelsen på fisken er som tidligere på rundt 400 gram og det er i kommunene Tysvær. Vindafjord og Tysnes at fangstene er tatt.


I tillegg er det tatt et par låsfangster med makrell, 3 tonn til sammen. Som vanlig er det jo svært god pris på de første fangstene som er tatt i kommunene Bømlo og Tysvær.
Kommende uke åpner tobisfiske for den norske flåten, hvor stor deltagelsen blir helt i starten er usikkert, mange av nordsjø og industritrålerne har en del kolmulekvote igjen.

Bergen 10. april 2017

Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt