Fiskets gang uke 16

Publisert: av Hilde Færø

Tobisfiske godt i gang, mens det i kolmulefiske vest av St. Kilda ikke er mange båter med kvote igjen.

Tobis

15. april startet årets tobissesong for de norske fiskerne og rett over påskehelga var de første båtene i arbeid. På Vestbanken ble det registrert en del fisk og her ble også et brukbart fiske. Noen båter var på leting på andre felt uten at det ser ut som det var drivbare forhold der. Totalt har vi fått innmeldt ca. 9 000 tonn, av dette 7 000 tonn fra norske båter og 2 000 tonn fra 2 utenlandske fartøy. De utenlandske fartøyene kommer fra et felt som ligger sør for N 56 grader og 1 grad øst.

Størrelsen på fisken er ikke mer enn hva som sårt trengs, men som man kjenner til vokser denne fisken raskt både i størrelse og fettprosent. Ikke uten grunn at det er prisregulering pr. uke med stigende priser for hver uke nå fremover en tid. 13 av de 28 fartøyene som har kvote i dette fiske er eller har vært på feltet denne uke.

Kolmule

13 355 tonn kolmule er meldt inn denne uke, derav er ca. 300 tonn tatt i «kanten», resten vest av St. Kilda. 12 fartøy har deltatt og meldt inn fangst, de aller fleste som siste tur denne sesongen.

Kommende uke ventes svært liten aktivitet i kolmulefiske.

Andre fiskeri

Av andre fiskeri er det tatt to låsfangster med hestmakrell på til sammen 20 tonn i tillegg til litt bifangst av hestmakrell i industrifiske. I tillegg er det tatt en låsfangst med makrell på fire tonn i Bømlo kommune.

 

Bergen 23. apr. 2017

Odd Fredrik Andersen

[email protected]

Siste nytt