Minstepris for fersk makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Med virkning fra og med mandag 10. april 2017 er NOK 15,00 minstepris for makrell til fersk anvendelse:

Se hele RUNDSKRIV 05/17 her: 

Med virkning fra og med mandag 10. april 2017 gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse:

NOK 15,00 pr. kg.

Minsteprisen på kr 15,00 pr kg gjelder enten fisker selv leverer makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen avhentes av kjøper ved lås/steng.

Videre vil det fra samme tidspunkt gjelde en kvantumsbegrensning for levering til fersk anvendelse for 2017 på 15 tonn makrell pr fartøy.

Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAGSiste nytt