Ny nedgang i minsteprisene for råstoff til mel/oljeanvendelse – hvorfor det?

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det har vært reaksjoner på at minsteprisene for råstoff til mel- og oljeanvendelse igjen er satt ned. Her er litt av forklaringen.

1. Fisket så langt i år
Totalt for Nord-Atlanteren og Sør-Amerika er det fisket vel 80 % mer i år sammenlignet med samme periode i 2016. Produksjonen av fiskemel er 80 % høyere og av fiskeolje vel 50 % høyere hittil i år, sammenlignet med i fjor. Utbudet av fiskemel og fiskeolje i markedet er altså betydelig økt sammenlignet med det som var situasjonen på samme tidspunkt i 2016.

2. Kvoter
EU-kvoten for tobis er satt til 458.000 tonn sammenlignet med ca. 87 000 tonn i fjor.

3. Minstepriser
Gjeldende minstepriser finner du på siden vår, her.

Vi ser ut av de gjennomsnittlige auksjonprisene ligger ned mot minstepris i år. I 2016 ble betalt 1,034 kr/kg i auksjonstillegg for kolmule mot 0,071 kr/kg i år. Tobis fikk i fjor 0,814 kr/kg i auksjonstillegg. Generelt har vi sett at når markedet er «med» så betales det større auksjonstillegg enn når markedet er «imot».

Historisk oppnådde priser til fisker for landinger til mel/olje, i perioden 01.01-31.03. er;

Kolmule

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Kr/kg

1,52

2,79

1,96

1,48

2,00

1,51

Tonn

218.054

236.060

269.406

197.626

125.371

1.728

 

Nedgangen i minstepriser som ble satt i verk fra 03.04. skyldtes en nedgang i melprisene på 2,1 % fra siste endring av minsteprisene, at forholdet mellom raps og fiskeolje hadde gått ned fra 22 til 19 USD/tonn, og at prisene på fiskeolje hadde gått ned med 7,1 % på verdensmarkedet.

Peru er hovedprodusenten på verdensbasis for fiskemel og -olje. Hittil i år har de fisket 700.000 tonn og vi ser at de har fisket mer på et tidligere tidspunkt av året, enn de ofte gjør. Produksjonen der har variert mye de siste årene, som følge av større og mindre el-Nino’er og varierende kvoter. I 2013 fisket de i Peru 4,7 mill. tonn, i 2014 2,3 mill. tonn, i 2015 3,7 mill. tonn og i 2016 2,7 mill. tonn. Siden fangstmengden varierer så mye fra år til år, og delvis gjennom året i et så ledende marked, vil prisene på ferdigproduktet også variere tilsvarende. Dette virker igjen inn på minsteprisene i Norge, og vi får tilsvarende variasjoner.

Dersom kvotene i Peru ikke økes senere i år, vil totalkvantumet ikke avvike så mye fra i fjor. sammenlignet med det som ble fisket i 2016? Så langt vi har fått med meg ble det fisket 2,7 mill. tonn i 2016 og prognosen for 2017 er 5,3 mill. tonn ! Prisene i slike marked kan gjerne endres mer på forventninger enn det som er realitetene. Det vi kan håpe på er at kvotene i Sør-Amerika ikke øker senere i år, slik at prisene på ferdigprodukter vil øke og igjen gi utslag i økte minstepriser, og ikke minste auksjonspriser, på det norske og nord-atlantiske markedet.


Kina er den største konsumenten av fiskemel, utenom fiskefôrprodusentene. Vi ser av statistikkene at Kina nesten har dobbelt importen av fiskemel i år fra Peru, i forhold til samme periode i fjor. Dette er godt nytt for etterspørselen og gi mulige positive utslag på markedsprisene på litt sikt. Kina-markedet bruker mye av det de kjøper på lavt betalende markeder som f.eks. svinefôr, og vil kjøpe mindre når prisene går opp og mer når prisene går ned. Det samme resonnementet bruker fiskefôrprodusentene.


Det er vanskelig å spå om fremtiden, men en kan vel konkludere med at mye avhenger av videre kvoter i Peru. Det vi vet at det nå foregår et prøvefiske i Peru. Dersom det gis signaler om at de skal økes, vil prisene fortsette å være lave. Dersom det gis signaler om at de ikke økes, vil prisene forhåpentligvis stige forsiktig ut over året.
Under NASF konferansen i Bergen i mars ble det fra IFFO antydet en årsproduksjon i verden av fiskemel på 5,1 mill. tonn sammenlignet med 4,4 mill. tonn i 2016.


Norges Sildesalgslag

 

Siste nytt