Nye rutiner for tilgang til ekstranett

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag innfører nye rutiner for tilgang til detaljert prisinformasjon ved innlogging til ekstranett og ved bruk av app for mobile enheter.

Det er nå satt opp kriterier for helårstilgang og for sesongvis tilgang

Kriteriet for å ha helårstilgang er kjøpsaktivitet i minst 6 måneder pr. år, med noen unntak basert på hensyn til fleksibilitet i sesongene.

For alle typer Ekstranett-tilganger er det også viktig at Norges Sildesalgslag har et oppdatert register over brukere med tilgang på vegne av de ulike firma. Alle bedrifter med tilganger får i disse dager et brev der de bes oppdatere listen over tilganger. Dette kan gjøres av firmaadministrator inne på Ekstranett-siden eller på mail til Norges Sildesalgslag.

Brev sendes i denne omgang til kjøperne, men en lignende gjennomgang vil i nærmeste fremtid også bli gjort for tilganger som er knyttet til fartøy/rederi.

Personer med tilgang som firma-administrator vil for fremtiden med jevne mellomrom også bli anmodet om kontroll og oppdatering ved innlogging på www.sildelaget.no.

For mer informasjon om dette, kontakt Norges Sildesalgslag.

Siste nytt