Pelagisk eksport for 2,1 milliarder i første kvartal

Publisert: av Roar Bjånesøy

Dette er en volumnedgang på seks prosent sammenliknet med første kvartal 2016, men målt i verdi er økningen på syv prosent. 

Norge eksportert 78 000 tonn sild og 68 000 tonn makrell til en verdi av 1,7 milliarder kroner i første kvartal. I samme periode eksporterte Norge pelagisk fisk for totalt 2,1 milliarder kroner. Mens volumet falt med 6 prosent økte verdien med 7 prosent målt i verdi mot første kvartal i fjor.

Dette skriver Sjømatrådet.

I mars måned eksporterte Norge pelagisk fisk til en verdi av 571 millioner kroner. Det er en liten nedgang på en prosent sammenlignet med mars måned i fjor.

-Nær 60 prosent av sildeeksporten har hittil i år gått til filetering. Det er 5 prosent mer enn for samme periode i fjor. Med lave sildekvoter i fjor og gode filetmarkeder i EU og Hviterussland, er det naturlig at filetandelen øker. Bortfallet av Russland som vårt viktigste marked for hel sild og redusert etterspørsel etter hel sild på det afrikanske markedet er også viktige forklaringsfaktorer for økt filetandel, sier Jan Eirik Johnsen, bransjeansvarlig for pelagisk i Norges sjømatråd.

Populær sildefilet

Norge eksporterte 42 000 tonn hel sild og 30 000 tonn fryste sildefiletprodukter til en verdi av 795 millioner kroner i første kvartal.

De største markedene for fryste sildefiletprodukter har hittil i år vært Tyskland, Hviterussland, Litauen og Polen, mens for fryst hel sild har det vært Ukraina, Litauen og Egypt. Sildekvotene (NVG- og Nordsjøsild totalt) i 2017 er 66 prosent høyere enn i fjor, og fangstene hittil i år har derfor også vært 22 prosent høyere enn samme periode i fjor.

-Til tross for langt høyere sildekvoter i år, ser vi høye priser på filetproduktene. Selv om prisene er høy var prisene på hel fryst sild noe lavere i år sammenlignet med den rekordhøye prisen vi så i fjor, sier Jan Eirik Johnsen, bransjeansvarlig for pelagisk i Norges sjømatråd.

Gode makrellpriser

Norge eksporterte 66 000 tonn fryst hel makrell og 1 500 tonn fryst makrellfilet i første kvartal. Det er omtrent samme totalvolum som i fjor, men noe mer filet og noe mindre hel makrell. Verdien av makrelleksporten økte med 6 prosent i første kvartal til 818 millioner kroner. De viktigste markedene for norsk makrell i første kvartal var Kina, Tyrkia og Sør Korea.

-På tross av en økning i den norske makrellkvoten på 27 000 tonn fra i fjor, har vi nå i vinter sett høyere makrellpriser sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var i første kvartal 11,66 kroner eller 10 prosent høyere enn samme periode i fjor, sier Jan Eirik Johnsen, bransjeansvarlig for pelagisk i Norges sjømatråd.

Islandsk lodde til konsum

Norge eksporterte i første kvartal 21 000 tonn fryst hel lodde til konsum i Asia og Øst Europa. De største volumene ble eksportert til Kina, Nederland og Hviterussland. Norge har eksportert lodde til konsum selv uten norsk kvote i Barentshavet. Dette har vært mulig siden norske fartøy har fangstet på Islandsk kvote og levert i Norge. Gjennomsnittlig eksportpris for lodde var i første kvartal 9,84 kroner, noe som er rekordpris og over dobbelt så mye som de siste årene Norge hadde kvote i Barentshavet.

Siste nytt