Pris på tobis justeres ikke fra 1. mai

Publisert: av Kenneth Garvik

Grunnet lavere fettinnhold på tobis så endres ikke prisen i ny uke.

Rundskriv

Nummer                    :    06/17                                 

Emne                         :    Priser for tobis råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 01.05.17.

Til                             :    Til fiskere, norske og utenlandske kjøpere av pelagisk råstoff til mel- og oljeanvendelse                

Sted                           :    Bergen                              Dato: 30.04.2017

 

Etter samtaler med Sjømat Norge der vi er blitt enige om at tobisen i år ligger etter tid med utviklingen av i fettinnhold i fisken i forhold til det som er forutsetningene i priskalkylen, ser vi oss nødt til å redusere minsteprisene i de to neste ukene, i forhold til tidligere annonsert. For øvrig vises det til rundskriv 04/17.

 

 Tobis:

Uke nr

17 og 18

   19

Minstepris tobis, øre/kg

162,61

171,91

  

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Kenneth Garvik

 

Svanhild Kambestad       

 

 

Siste nytt