Rederikvote på høring

Publisert: av Roar Bjånesøy

- Det er viktig å legge til rette for jevn effektivisering med forutsigbare rammevilkår for fiskeflåten, sier fiskeriministeren

Forslaget som vi nå sender på høring om en midlertidig driftsordning for havfiskeflåten kan bidra til at struktureringen ikke stopper opp mens vi venter på nytt kvotesystem, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forslaget om en midlertidig driftsordning går ut på at man skal kunne strukturere (samle flere kvoter på et fartøy) uten å måtte kondemnere et fartøy og uten å måtte oppgi permanent alle tillatelser som er tildelt for fartøyet. Fartøyet må imidlertid tas ut av fiske. For øvrig foreslås det at alle regler om kvotetak, avkorting, regionbindinger og lignende i strukturkvoteordningen, også skal gjelde for driftsordningen.

Det foreslås at det fastsettes en sluttdato for ordningen til 31. desember 2020. Hvor lenge den enkelte vil kunne få tildelt driftsordningskvote, vil da bero på når man går inn på ordningen.

Høringsfristen er satt til 9. juni 2017.


Mer informasjon om høringen: Midlertidig driftsordning for havfiskeflåten

Siste nytt