To-dagers møte for FUR

Publisert: av Roar Bjånesøy

Faglig Utvalg for Ressursforskning (FUR) møtes denne uken i Lofoten for å få oppdateringer på tokt og fangstdatainnsamling for de viktigste fiskebestandene.

Faglig Utvalg for Ressursforskning (FUR) ble lansert på årsmøte i Fiskebåt 12. februar 2015 av daværende fiskeriministeren Elisabet Aspaker. I dette utvalget jobber forskere fra Havforskningsinstituttet sammen med fiskerinæringen, som er representert ved Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er observatører.

Arbeidet har antatt en god form og vi har en god og målrettet innsats og arbeidsform i gruppen, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen som leder utvalget.


Mye toktinfo

Under møtet 3. og 4. april blir det blant annet gitt orienteringer om toktresultater.

-Det er en rekke aktuelle tema på dette området, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til at FUR blir holdt oppdatert på statusen i arbeidet med langsiktig plan for tokt og fangstdatainnsamling for de viktigste bestandene, i tillegg til enkeltelement som vintertoktet i Barentshavet, gytetokt på NVG-sild, merkeforsøk på sild og sei, målinger av lodde under innsiget i Barentshavet og info fra Havforskningsinstituttets årlige faste marsmøte med kollegene i russiske PINRO.


Bedriftsbesøk

Møtene holdes ved Thon i Svolvær, men utvalget skal på bedriftsbesøk både til Henningsvær og i Svolvær.

-Vi får også et innspill fra Vågan kommune om fiskerienes betydning for kommunen og regionen. Dette er faglig nyttig og relevant, ikke minst når vi har lagt møtet til Lofoten i en så vikitig sesong som nå, spesielt for kystflåten.

Faglig Utvalg for Ressursforskning har også marint søppel på sin agenda under det to dager lange møtet.


FUR består av følgende representanter fra næring, forskning og embedsverk:

Kjell Ingebrigtsen (leder), Solveig Strand, Jan Ivar Maråk, Øystein Sulebak Ormbostad, Rose-Mari Berge, Geir Huse (referent), Cecilie Kvamme, Bjarte Bogstad, Ole Thomas Albert, Katja Enberg.

Observatører: Anne Kjos Veim, Elisabeth Norberg Gabrielsen

Siste nytt