Vil la kystfartøy bruke trål etter nordsjøsild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kystfartøy, i motsetning til ringnot, får ikke bruke trål når de fisker nordsjøsild. Fiskebåt vil endre dette. 

Fiskebåt mener det er en tilfeldighet at det er forskjellige regler for fartøygruppene. Dette skriver de på sine nettsider. 


Fiskebåt ber derfor i et brev til Fiskeridirektoratet at konsesjonsforskriften blir endret på dette punktet, slik at også kystfartøyene kan bruke trål.

Flere av medlemmene i Fiskebåt har reist spørsmål rundt denne problematikken, ikke minst som følge av at ringnotfartøy kan bruke trål når de fisker nordsjøsild. Samtidig kan kystflåten bruke trål når de fisker makrell i det samme området.

- At næringen tar opp problemstillingen viser at det foreligger et ønske om å større fleksibilitet. Fiskebåt kan heller ikke se at det foreligger biologiske grunner til at ikke også kystflåten kan bruke trål i fisket etter nordsjøsild, heter det i brevet til direktoratet.

Med bakgrunn i det, ber nå Fiskebåt om at det blir gjort endringer i konsesjonsforskriftene.

Siste nytt