Økning for mel og olje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det blir oppgang for prisene for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra mandag 28. august

Det har vært en oppgang i melindikatoren på 1,30 % og oppgang i oljeindikatoren på 16,76 %.

Faktoren mellom rapsolje og fiskeolje går opp fra 14 til 21 USD, som fører til at den effektive endringen av oljeindikatoren er 8,54%. Det blir følgelig prisendringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse.

-Det er særlig oljen som viser en veldig positiv oppgang på prisen og dette skylder et generelt dårligere fiske i Sør-Amerika samt at lavere oljeutbytte på råstoffet der, sier konsulent Svanhild Kambestad i Sildelaget.

De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 28.08. 2017.

Se hele Rundskriv  18/17 her: 

Siste nytt