Økt sildeeksport til lavere verdi i juli

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte 14 500 tonn sild for 155 millioner kroner i juli. 

Det er en volumøkning på 11 prosent eller 1400 tonn og en verdinedgang på 24 prosent eller 49 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor, melder Sjømatrådet.

Hittil i år har Norge eksportert 152 400 tonn sild for 1,6 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 22 prosent eller 27 000 tonn, og en verdinedgang på 2 prosent eller 30,3 millioner kroner fra samme periode i fjor.


Nederland og Tyskland var de største markedene for sild i juli.

Siste nytt