Fiskets gang uke 34

Publisert: av Roar Bjånesøy

6 000 tonn med nordsjøsild siste uken, mest fra utenlandske fartøy. Det har også vært tatt  rundt 1 000 tonn hestmakrell til konsum  i uke 34. 

Havbrisling:

En båt har vært i aktivitet i sørlige del av Nordsjøen. 1 fangst 550 t.


Hestmakrell:

5 fangster til konsum, totalt 1000 t. Priser på 5,80 til 7,16. Differansen i pris skyldes varierende grad av innblanding av industrifisk.


Makrell:

Totalt 500 t, hovedsakelig låssatt i Rogaland, Hordaland (det meste av kvantumet) og Sogn og Fjordane. 55 tonn er solgt til fersk anvendelse, mens resten er solgt til frysing til priser fra 3,50 til 5,50. Størrelsen har variert fra 180 gr til 350 gr, hovedsakelig i området 250 – 300 gram.


Nordsjøsild:

Totalt innmeldt 6 000 tonn. Av dette er 4 300 t innmeldt fra utenlandske fartøy. Fra Skagerak er det meldt inn 815 t. I disse er det varierende, til dels mye, innblanding av industrifisk. I tillegg er det tatt en fangst i Nordsjøen (EU) på 630 t. Resten fordeler seg på låssatt og noe fra blandingsfangster fra industritrål.


NVG- sild:

176 tonn låssatt sild,  hovedsakelig i Hitra kommune. Snittvekt 230 – 245 gr.


Indirekte konsum: 1 800 tonn med varierende blanding av div. industrifisk, hovedsakelig øyepål (801 t) og kolmule (782 t)Bergen, 28.08.17
Sigbj. E. Hansen
Fung. Salgsleder

Siste nytt